Roster
 
Ksu lax 2011

- MENU -

Staff
顧問 Kazuaki Koike
HC Yusuke Shimajiri
AC Satoshi Ohshima
AC Kazuma Amo
TR Hiroyuki Fukushima
4th
#2  Shintaro Ohtsuka
#3 Nobuhito Takebata
#14 Yuki Yamaguchi 
#15 Nobuyoshi Inoue
#16 Katsuya Okadome
#17 Sotaro Tamura
#18 Taisuke Morimoto
#33 Yuma Iwasaki
#38 Tomohiko Noda
#99 Akihoiro Ohara
TR Masato Hisada
MG Yu Akagi
MG Yuka Takedatest.html3.html14.html15.html16.html17.html18.html33.html38.html99.html4TR.html4MG1.html4MG2.htmlshapeimage_5_link_0shapeimage_5_link_1shapeimage_5_link_2shapeimage_5_link_3shapeimage_5_link_4shapeimage_5_link_5shapeimage_5_link_6shapeimage_5_link_7shapeimage_5_link_8shapeimage_5_link_9shapeimage_5_link_10shapeimage_5_link_11shapeimage_5_link_12
3th
#4 Katsuyuki Kuribayashi
#8 Tomotaka Morinouchi
#9 Teppei Enomoto
#10 Fumiya Tanigawa
#26 Daiki Hamakado
#40 Jyunpei Takada
#78 Mikio Kuroki
#89 Tomohiro Kitamura
#97 Hirohisa Fujioka
TR Yuki Yoshimoto
MG Kumiko Imamura4.html8.html9.html10.html26.html78.html89.html97.html3TR.html3MG.htmlshapeimage_7_link_0shapeimage_7_link_1shapeimage_7_link_2shapeimage_7_link_3shapeimage_7_link_4shapeimage_7_link_5shapeimage_7_link_6shapeimage_7_link_7shapeimage_7_link_8shapeimage_7_link_9
2nd
#1 Yu Hashimoto
#6 Shotaro Uematsu
#11 Yoshiyuki Hattori
#19 Yudai Uehara
#23 Naoto Azuma
#50 Keisuke Kubota
#51 Keisuke Okumura
#88 Akihiro Mukai
TR Saki Mitani
MG Airi Yamada
MG Saki Yamada1.html6.html11.html19.html23.html50.html51.html88.html2TR.html2MG1.html2MG2.htmlshapeimage_8_link_0shapeimage_8_link_1shapeimage_8_link_2shapeimage_8_link_3shapeimage_8_link_4shapeimage_8_link_5shapeimage_8_link_6shapeimage_8_link_7shapeimage_8_link_8shapeimage_8_link_9shapeimage_8_link_10
1st
#7  Toshiki Ogi
#12 Naohiro Hajiri
#21 Kazuki Nishikawa
#22  Mizuki Kadono
#24 Yosuhito Miyagawa
#25 Hidenobu Fujita
#29 Ryohei Ono
#32 Shun Kuriyama
#34 Shunsuke Osumi
#42 Yasuyuki Yamamoto
#44 Kento Yamamoto
#69 Hironori Hitachi
#90 Tanoshi Suetomi
#98 Yuji Bando
MG Mami Nomoto
MG Asami Miki
MG Satsuki Yoshida

7.html12.html21.html22.html24.html25.html29.html32.html34.html42.html44.html69.html90.html98.html1MG1.html1MG2.html1MG3.html2MG1.htmlshapeimage_9_link_0shapeimage_9_link_1shapeimage_9_link_2shapeimage_9_link_3shapeimage_9_link_4shapeimage_9_link_5shapeimage_9_link_6shapeimage_9_link_7shapeimage_9_link_8shapeimage_9_link_9shapeimage_9_link_10shapeimage_9_link_11shapeimage_9_link_12shapeimage_9_link_13shapeimage_9_link_14shapeimage_9_link_15shapeimage_9_link_16shapeimage_9_link_17